Black Ribbon

1

1485415695977 0

                                                                           ข้อมูล ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2560 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ชั้นพันธุ์

มีจำหน่าย

(ตัน) 

ราคากิโลกรัมละ

(บาท) 

ราคา/กระสอบ

บรรจุ 25 กระสอบ 

 

ขาวดอกมะลิ 105

 

 

 กข6

 

 

กข  15 

 

 

ขยาย

จำหน่าย

 

ขยาย

จำหน่าย

 

ขยาย

จำหน่าย

 

330

 

243

118

 

262

-

 

21

20

 

21

20

 

21

20

 

525

500

  

525 

500

 

525 

500

* หมายเหตุ บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ

** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-873161 ในวันจันทร์-ศุกร์

       เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2560

 ประเภท  ชนิดข้าว

 ราคากลาง

(บาท/กิโลกรัม)

ข้าวเจ้านาปี  เจ้าหอมมะลิใหม่สด (20-25%) -
 เจ้าหอมมะลิใหม่แห้ง (15%) 9.00 - 10.00
ข้าวเจ้านาปรัง  -  -
 -  -
ข้าวเหนียวนาปี ข้าวเหนียว กข6 ใหม่สด (20-25%)  -
ข้าวเหนียว กข6 แห้ง (15%)  10.80 - 11.00
ข้าวเหนียวนาปรัง  - -
 -  -

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กล่าวเปิดงานการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์แก่สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

Read more

นายคารมย์  ชุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้ที่เกษตร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559

Read more

พิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย

Read more

นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะออกจัดประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เป็นประธาน จัดประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

นายคารมย์ ขุนหล้าผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

Read more

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  พร้อมคณะร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

Read more

งานเกษียณราชการประจำปี 2559

Read more

ประชุมประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2560

Read more