1

  

   ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

  
เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ชั้นพันธุ์

มีจำหน่าย

(ตัน) 

ราคากิโลกรัมละ

(บาท) 

ราคา/กระสอบ

บรรจุ 25 กระสอบ 

 

ขาวดอกมะลิ 105

 

 

 กข6

กข  15 

 

ขยาย

จำหน่าย

 

ขยาย

ขยาย

 

-

 

-

-

 

24

23 

 

22

24

 

600

575 

  

550 

600

* หมายเหตุ บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ

*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-873161 ในวันจันทร์-ศุกร์

       เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะออกจัดประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เป็นประธาน จัดประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

นายคารมย์ ขุนหล้าผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

Read more

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  พร้อมคณะร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

Read more

งานเกษียณราชการประจำปี 2559

Read more

ประชุมประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2560

Read more