1485415695977 0

 

 

 

                                 เมล็ดพันธุ์คงคลังพร้อมจำหน่าย                               

                                                                                        ข้อมูล ณ วันที่  13 พฤษภาคม 2562

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย 

             

ชั้นพันธุ์

                  

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม) 

 ราคากิโลกรัมละ 

(บาท) 

  ราคา/กระสอบ  

(บาท)

  หมายเหตุ    

กข6

 
จำหน่าย  -  20 500

 

หมด

 
ขยาย 21 525

         

           กข22

   หลัก    

-

-

 -

หมด

ขยาย

       -         

-

-

หมด

 ขาวดอกมะลิ 105

หลัก

-

-

หมด

ขยาย

-

-

-

หมด

          * หมายเหตุ บรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ (ชั้นพันธุ์หลัก)

     * หมายเหตุ บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ (ชั้นพันธุ์ขยาย)

     * หมายเหตุ บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ (ชั้นพันธุ์จำหน่าย)

** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-873161 ในวันจันทร์-ศุกร์

       เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ 12  พฤศจิกายน  2562

ประเภท

 

 ชนิดข้าว

 ราคากลาง

(บาท/กิโลกรัม)

ข้าวเจ้านาปี  เจ้าหอมมะลิใหม่แห้ง 15.50 - 16.00
 เจ้าหอมมะลิใหม่สด (25 - 30%) 12.00 - 13.00
ข้าวเจ้านาปรัง -  - 
 -  -
ข้าวเหนียวนาปี ข้าวเหนียว กข6 ใหม่ (15%) 14.00 - 15.00
ข้าวเหนียว กข6 ใหม่สด (25 - 30%) 11.00 - 11.50
ข้าวเหนียวนาปรัง ขาวสด (30%) -
แดงสด (30%) -

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ปี 2562  

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปี 2562

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2562    

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2562

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2562

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด  

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  ร่วมออกจัดนิทรรศการหน่วยบริการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9/2562    

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  จัดอบรมระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และประชุมชี้แจงโครงการรักษาระดับและปริมาณคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปี การผลิต 2562/63

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organing Thailand) และระบบควบคุมภายใน ICS กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS

Read more

วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ปี 2562

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคมปี 2562  

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ปี 2561

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2561

Read more

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก world Soil Day  จังหวัดกาฬสินธุ์ "ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ" ทุกวันที่ 5 ของทุกปี

Read more

  ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวันดินโลกคืนชีวิตให้แผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง ร.9

Read more

รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม ประจำปี 2562          

Read more

ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  ในวันปิยะมาหาราช  ณ  ลานศาลากลางหลังเก่า  จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2562

Read more

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Read more

 จัดกิจกรรมวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ปี 2561 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปี 2561      

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2561

Read more

ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการนิเทศงานโดยคณะนิเทศงานจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมปั้นข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

สำรวจติดตามสถานการณ์และการจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ในกิจกรรมชาวนาอาสา จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Read more

ร่วมแจกปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิลและปลาตะเพียน) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ปี2561    

Read more

ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2561

Read more

การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะทำนาเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าวประจำปี งบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2

Read more

ร่วมพีธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิคเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม ปี 2561

Read more

ร่วมอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์(มกษ.9000 เล่ม 4 - 2553) รุ่นที่ 1

Read more

จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 โดยร่วมกันปลูกต้น " รวงผึ้ง " ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10)

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2561  

Read more

ร่วมจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP รุ่นที่7 ปี 2561

Read more

เข้าร่วมสัมนาภายใต้แนวคิดพัฒนาข้าวภายใต้รูปแบบนาแปลงใหญ่และร่วมงานวันข้าวและชาวนา ปี 2561

Read more

ร่วมงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2561

Read more

ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 หลักสูตร Smart Assistant Officer พัฒนาและรอบรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปจัดจำหน่ายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ2561 ณ บริเวณสวนป่าศูนย์ข้าวชุมชนดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ ปี2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศพก. ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้า ได้ร่วมทำกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ปี 2561

Read more

ร่วมงานรณรงณ์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

Read more

ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561(Field day)

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

Read more

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต(field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต(field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

Read more

ชาวนาพร้อมใจกันมาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 

Read more

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าว" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Read more

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านบึง ตำบลหมู่ม่นอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561        

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ(fild day) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ.ศพก ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

Read more

จัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

Read more

ร่วมพิธีวางพานพุุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2561

Read more

  ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ป่งขาม-ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 

Read more

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด เพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561

Read more

 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "นาแปลงใหญ่รวมใจ ไทโนนสูงผลิตข้าวคุณภาพ" ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Read more

  เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 3

Read more

 ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2561 

Read more

ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

Read more

ร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นจังหวัดนำร่องที่จะนำมาใช้เป็นโมเดลแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน เพื่อยกระดับได้รายประชาชนตามเป้าหมายรัฐบาล ทั้งการสนับสนุนจากส่วนกลาง และการวิเคราะห์ปัจจัยจากในระดับพื้นที่ ณ ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ณ.ฝายลำห้วยค้อ บ้านนาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  

Read more

ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดจันโทวาส บ้านม่วง ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

Read more

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเครื่อนที่ ณ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560  

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561

Read more

รายงานงบทดลองประเดือน ตุลาคม 2560

Read more

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี ร้อยธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์                         

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2560

Read more

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"ข้าราชการใหม่หัวใจข้าว" รุ่นที่ 1

Read more

เข้าร่วมการประชุมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2560

Read more