wellcome

 

 

1485415695977 0

 

 

 

                                                                           ข้อมูล ณ วันที่  30 เมษายน 2561 

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย 

             

ชั้นพันธุ์

                  

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม) 

 

ราคากิโลกรัมละ

(บาท) 

 

ราคา/กระสอบ


หมายเหตุ

               กข6

หลัก - -  -
ขยาย 1,267,050 21 525  เปิดจำหน่ายแล้ว

 ขาวดอกมะลิ 105

หลัก - -
ขยาย - - - -

     * หมายเหตุ บรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ (ชั้นพันธุ์หลัก)

* หมายเหตุ บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ (ชั้นพันธุ์ขยาย)

** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-873161 ในวันจันทร์-ศุกร์

       เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม  2561

 ประเภท  ชนิดข้าว

 ราคากลาง

(บาท/กิโลกรัม)

ข้าวเจ้านาปี  เจ้าหอมมะลิใหม่สด (20-25%) -
 เจ้าหอมมะลิใหม่แห้ง (15%) 16.00-17.00
ข้าวเจ้านาปรัง สด (30%)  - 
 -  -
ข้าวเหนียวนาปี ข้าวเหนียว กข6 ใหม่สด (20-25%) -
ข้าวเหนียว กข6 ใหม่ แห้ง (15%)  10.00-10.20
ข้าวเหนียวนาปรัง ขาวสด (30%)  - 
แดงสด (30%)  - 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต(field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

Read more

ชาวนาพร้อมใจกันมาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 

Read more

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าว" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Read more

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านบึง ตำบลหมู่ม่นอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561        

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ(fild day) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ.ศพก ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

Read more

จัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

Read more

ร่วมพิธีวางพานพุุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2561

Read more

  ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ป่งขาม-ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 

Read more

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด เพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561

Read more

 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "นาแปลงใหญ่รวมใจ ไทโนนสูงผลิตข้าวคุณภาพ" ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Read more

  เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 3

Read more

 ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2561 

Read more

ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

Read more

ร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นจังหวัดนำร่องที่จะนำมาใช้เป็นโมเดลแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน เพื่อยกระดับได้รายประชาชนตามเป้าหมายรัฐบาล ทั้งการสนับสนุนจากส่วนกลาง และการวิเคราะห์ปัจจัยจากในระดับพื้นที่ ณ ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ณ.ฝายลำห้วยค้อ บ้านนาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  

Read more

ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดจันโทวาส บ้านม่วง ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

Read more

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเครื่อนที่ ณ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560  

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561

Read more

รายงานงบทดลองประเดือน ตุลาคม 2560

Read more

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี ร้อยธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์                         

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2560

Read more

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"ข้าราชการใหม่หัวใจข้าว" รุ่นที่ 1

Read more

เข้าร่วมการประชุมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2560

Read more

ร่วมสำนักงานเกษตรอำเภอนาคูและสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการลิตเมล็ดพันธุ์ในชุมชน ปี 2560

Read more

ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา โดยใช้ Mobile Application " รุ่นที่ 2

Read more

ออกติดตามการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเกษตรกร พร้อมนำส่งใบแจ้งผลทบทวนฯ และแบบบันทึกระบบการจัดการคุณภาพข้าวสำหรับเกษตรกร (GAP-02)

Read more

ออกติดตามและร่วมจัดกิจกรรมจัดทำแปลงสาธิต (กิจกรรมลงแขกปักดำ) และสาธิตการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ปี 2560

Read more

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 

Read more

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 

Read more

ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา เกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่

Read more

ร่วมงานโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการศาสตร์พระราชา แปลงสาธิตข้าวในโรงเรียน

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560

Read more

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560

Read more

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

เยี่ยมเยียน ศพก. เกษตรทฤษฏีใหม่และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์

Read more

 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายความร่วมมือศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวเพื่อการพัฒนาข้าวและชาวนาระดับจังหวัด โครงการย่อยที่ 2

Read more

เข้าร่วมโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมหารือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างทำนา

Read more

ออกติดตามการดำเนินงานและจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560

Read more

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.)ด้านข้าว สู่นวัตกรรมไทยแลนด์4.0

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะตรวจติดตามประเมิณผล จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก รับคณะตรวจติดตามประเมิณผล โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

Read more

เยี่ยมชมโกดังเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ออกตรวจติดตามโครงการ Good Rice Seed Shop.(ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี) ปี 2560 

Read more

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 และเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference

Read more

จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว GAP แบบกลุ่ม (กลุ่มใหม่) ครั้งที่ 2 

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

Read more

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมแผนการรับนายกรัฐมนตรี

Read more

ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัยกิจกรรมย่อยที่ 3

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั่งที่1

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) 

Read more

เข้าร่วมคณะเยี่ยมเยียนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัยกิจกรรมย่อยที่ 3

Read more

ร่วมจัดเวทีชุมชนศูนย์ช้าวชุมชนเครือข่าย โครงการย่อย ที่2 

Read more

ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

Read more

รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

Read more

ร่วมจัดเวทีชุมชนศูนย์ช้าวชุมชนเครือข่าย โครงการย่อย ที่2

Read more

ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read more

เข้าร่วมคณะเยี่ยมเยียนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

Read more

ร่วมประชุมชี้แจงโครงการผลิตข้าวอินทรีย์

Read more

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

ร่วมจัดเวทีชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่าย โครงการย่อย ที่2

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2560 มีข้าราชการ/ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมประชุม

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 

Read more

ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร ร่วมกับคณะกรรมการ SC จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 

Read more

เข้าร่วมโครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์

Read more

เข้าร่วมการประชุม "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญจองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ครั้งนี้ 7/2560

Read more

กิจกรรมหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ และร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

Read more

เข้าร่วมการประชุมโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ครั้ง 3

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์โครงการย่อยที่ 2 เสริมสร้างความเข็มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560

Read more