Display # 
Title Author Hits
ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 1
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 3
ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 7
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ปี 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 8
เตือนภัย เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าใช้หนี้ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน หากมีการประชาสัมพันธ์โครงการลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยว Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 10
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 8
กรมการข้าว ร่วมเฝ้าระวังและป้องกัน '' COVID - 19 '' แนวทางการปฏิบัติ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 10
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 9
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อมะม่วงของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 9
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ปี 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 13