Display # 
Title Author Hits
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ปี 2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 2
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปี 2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 18
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 21
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 30
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 32
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 27
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ วมออกจัดนิทรรศการหน่วยบริการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9/2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 31
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดอบรมระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 22
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และประชุมชี้แจงโครงการรักษาระดับและปริมาณคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปี การผลิต 2562/63 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 23