จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 
น.ส สุจิรา สุนทรชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ 
นายภูมิ ทองเนื้อห้า ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
นายถาวร ก้านก่อง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา น.ส.นันทนา อาคมศิลป์ ตำแหน่ง นักเกษตร
และนายศักดิ์ชาย สมสาย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร 
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายบ้านเหมือดแอ่,โคกศรี,โคกล่าม รวม 86 ราย
ณ ศาลาวัดบ้านเหมือดแอ่ ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์