จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดย นายธนัช ฤทธิ์เรือง ตำแหน่งเจ้าที่เกษตร กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านท่าไคร้-นาแล ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย