ร่วมงานโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการศาสตร์พระราชา แปลงสาธิตข้าวในโรงเรียน

ร่วมงานโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการศาสตร์พระราชา แปลงสาธิตข้าวในโรงเรียน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นำโดย นายอดิศักดิ์ วรบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมงานโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการศาสตร์พระราชา แปลงสาธิตข้าวในโรงเรียน โดยมี นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์