ออกติดตามและร่วมจัดกิจกรรมจัดทำแปลงสาธิต (กิจกรรมลงแขกปักดำ) และสาธิตการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ปี 2560

ออกติดตามและร่วมจัดกิจกรรมจัดทำแปลงสาธิต (กิจกรรมลงแขกปักดำ) และสาธิตการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ปี 2560

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 นางสาวสุจิรา สุนทรชัย นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ออกติดตามและร่วมจัดกิจกรรมจัดทำแปลงสาธิต (กิจกรรมลงแขกปักดำ) และสาธิตการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ปี 2560 โดยมีนายศิดิชัย วันตะโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบอน ร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 ราย ณ แปลงสาธิตโรงเรียนบ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์