เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"ข้าราชการใหม่หัวใจข้าว" รุ่นที่ 1

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"ข้าราชการใหม่หัวใจข้าว" รุ่นที่ 1

วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2560. นายนัฐพล สาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายภูมิ ทองเนื้อห้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"ข้าราชการใหม่หัวใจข้าว" รุ่นที่ 1 ณ.โรงแรม รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด นครนายก