ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี ร้อยธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี ร้อยธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์