ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561

ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561

ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561  ณ โรงเรียนบ้านกุดจิดวิทยาคาร  ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์  โดยมี นายไกรสร กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี