ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดจันโทวาส บ้านม่วง ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดจันโทวาส บ้านม่วง ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นำโดย นายนัฐพล สาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร

ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดจันโทวาส บ้านม่วง ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โดยมี นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน