ร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์

ร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นจังหวัดนำร่องที่จะนำมาใช้เป็นโมเดลแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน เพื่อยกระดับได้รายประชาชนตามเป้าหมายรัฐบาล ทั้งการสนับสนุนจากส่วนกลาง และการวิเคราะห์ปัจจัยจากในระดับพื้นที่ ณ ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 6 มกราคม 2561  นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ และนายฉันทลักษณ์ ฆารไสว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ และพลอ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ใน จ.กาฬสินธุ์ร่วมกันขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล ซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องที่จะนำมาใช้เป็นโมเดลแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน เพื่อยกระดับได้รายประชาชนตามเป้าหมายรัฐบาล ทั้งการสนับสนุนจากส่วนกลาง และการวิเคราะห์ปัจจัยจากในระดับพื้นที่  ณ ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์