ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2561

 ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2561 

วันที่ 18 มกราคม 2561 นำโดยนางสาวอรุโณทัย โยธสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2561 ณ เทศบาลตำบลมหาไชย ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน