้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "นาแปลงใหญ่รวมใจ ไทโนนสูงผลิตข้าวคุณภาพ" ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโนนสูง

 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "นาแปลงใหญ่รวมใจ ไทโนนสูงผลิตข้าวคุณภาพ" ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่เกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "นาแปลงใหญ่รวมใจ ไทโนนสูงผลิตข้าวคุณภาพ" ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน