ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2561

ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นางสาวอรุโณทัย  โยธสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2561 ณ โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน