ร่วมพิธีวางพานพุุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ร่วมพิธีวางพานพุุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายคารมย์  ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังใหม่) โดยมี นายเธียนชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน