ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ(fild day)

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ(fild day) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ.ศพก ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์