ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  อำเภอนิคมคำสร้อย 

จังหวัดมุกดาหาร  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

โดยมี นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561