ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านบึง ตำบลหมู่ม่นอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอสมเด็จ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561