ชาวนาพร้อมใจกันมาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

ชาวนาพร้อมใจกันมาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 

มีทั้งพันธุ์กข6 และขาวดอกมะลิ 105 จำหน่ายในราคา 525 บาท/กระสอบ/25 กก. ซึ่งวันนี้ชาวนาพร้อมใจกันมาชื้อขายจำนวนมาก