ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต(field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต(field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ นำโดยนายอดิศักดิ์ วรบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เกษตร

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต(field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ.ศพก  อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โดยมี นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน