ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายจักริน เกนทาง และนางสาวณัฐพร เมืองแทน เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561(Field day) ณ ศพก. ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์