ร่วมงานรณรงณ์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

ร่วมงานรณรงณ์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ และนายอดิศักดิ์ วรบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้ร่วมงานรณรงณ์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีการกล่าวเปิดงาน ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น