ูศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้ร่วมทำกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้า ได้ร่วมทำกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ปี 2561

 วันที่ 21 พ.ค. 2561 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้า ได้ร่วมทำกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์