ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ2561 ณ บริ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ2561 ณ บริเวณสวนป่าศูนย์ข้าวชุมชนดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ นายอดิศักดิ์ วรบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนบ้านดงลิง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ2561 ณ บริเวณสวนป่าศูนย์ข้าวชุมชนดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์