ร่วมงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

ร่วมงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

ในวันที่ 8 มิถุนายน ณ โรงเรียนโคกเจริญ หมู่3 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ พร้อมทั้งยังนำเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 เพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรและผู้ที่มาในงาน โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานธานในพิธีกล่าวเปิดงาน