เข้าร่วมสัมนาภายใต้แนวคิดพัฒนาข้าวภายใต้รูปแบบนาแปลงใหญ่และร่วมงานวันข้าวและชาวนา ปี 2561

เข้าร่วมสัมนาภายใต้แนวคิดพัฒนาข้าวภายใต้รูปแบบนาแปลงใหญ่และร่วมงานวันข้าวและชาวนา ปี 2561

ในวันที่วันที่ 4 - 8 มิ.ย. 61 ณ โรงแรม ดิไอเคิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดประทุมธานี