จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

ร่วมจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมี นายเธียรชัย อัจฉริยะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่ บ้านดงลิง หมู่ 11 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์