รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2561

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2561