ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ร่วมกันปลูกต้น รวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10)

จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 โดยร่วมกันปลูกต้น " รวงผึ้ง " ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10)

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมทั้ง หัวหน้ากลุ่มฝ่ายและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี      ของชาติ พ.ศ.2561 โดยร่วมกันปลูกต้น รวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร   (รัชกาลที่10) ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561