ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2561

ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2561

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นางสาวกษวรรณ ผาพรม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2561 ณ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ บ้านหัวนาคำ ม.13 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด