ร่วมแจกปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิลและปลาตะเพียน) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย

ร่วมแจกปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิลและปลาตะเพียน) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561  นำโดย นายนัฐพล สาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และนายเมษนฤทธิ์โยธสิงห์ เจ้าหน้าเกษตร  ร่วมแจกปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิลและปลาตะเพียน) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย