ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการนิเทศงานโดยคณะนิเทศงานจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมปั้นข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการนิเทศงานโดยคณะนิเทศงานจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมปั้นข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ นำโดย นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างทุกคน ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการนิเทศงานโดยคณะนิเทศงานจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมปั้นข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์