ร่วมจัดนิทรรศการออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2561

ร่วมจัดนิทรรศการออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2561

ในวันที่ 12 กันยายน 2561 นางสาวกษวรรณ ผาพรม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางยุภาพร วิชัยพรม และน.ส.สุภาวดี เลิศสงคราม เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมจัดนิทรรศการออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2561
ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว บ้านบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองสลาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ร่วม 300 คน