ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2561 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

DSCF7147

 จัดกิจกรรมวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ปี 2561 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

 วันที่  9 - 12 ตุลาคม 2561 และวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2561 โดยมีสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ นำโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับกลุ่มควบคุมคุณภาพ,กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์และกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

43788705 707059399670871 5919364639342198784 n

43742077 707059699670841 3010725989496913920 n

44348316 710285842681560 7712089816963219456 n