ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2562

IMG 4250

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2562

 วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ นำโดยนางสาวศกลวรรณ อรัณยะนาค นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ บ้านสมสะอาด ม.1 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ

IMG 4258

IMG 4270

IMG 4284

IMG 4291