ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ในวันปิยะมาหาราช

timeline 20181023 120432

ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  ในวันปิยะมาหาราช  ณ  ลานศาลากลางหลังเก่า  จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่  23  ตุลาคม  2561  นายคารมย์  ขุนหล้า  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  พร้อมคณะ  ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  ในวันปิยะมาหาราช  ณ  ลานศาลากลางหลังเก่า  จังหวัดกาฬสินธุ์

timeline 20181023 120405

timeline 20181023 120454