ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก world Soil Day

timeline 20181205 162255

ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก world Soil Day  จังหวัดกาฬสินธุ์ "ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ" ทุกวันที่ 5 ของทุกปี

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ นำโดย นางสาวศกลวรรณ อรัณยะนาค นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก world Soil Day โดยมี นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

timeline 20181205 162304

timeline 20181205 162322

timeline 20181205 162345