ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดอบรมระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  จัดอบรมระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2

khao6