ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ วมออกจัดนิทรรศการหน่วยบริการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9/2562

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  ร่วมออกจัดนิทรรศการหน่วยบริการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9/2562

khao8