ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

khao10