ที่ตั้ง

แผนที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  

ที่อยู่ ถนน สหัสขันธ์-กาฬสินธุ์  ตำบล โพนทอง  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์